Współpraca z Stowarzyszeniem „Tłok”

Jest nam niezmiernie miło, iż Bydgoskie Stowarzyszenie Pomocy Prawnej stało się beneficjentem Stowarzyszenia Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw Pozarządowych Tłok w ramach konkursu „Inicjuj z Fio”.