Bezpłatne wykłady dla mieszkańców powiatu bydgoskiego

Serdecznie zapraszamy na cykl nieodpłatnych wykładów przeznaczonych dla mieszkańców powiatu bydgoskiego, które odbywać się będą w siedzibie Stowarzyszenia przy ul Długiej 62/2 w Bydgoszczy wg następującego harmonogramu:

Wykład pt. „ Przyjazne spadki”odbędzie się dnia 17.03.2017 r.  o godz. 17:30

Wykład pt. „ Wypadek komunikacyjny.. I co dalej?” odbędzie się dnia 16.06.2017 r. o godz. 17:30

Wykład pt. „Dlaczego „prawo Agaty” nie działa? Czyli prawo w serialach a rzeczywistość sądowa- porady jak odnaleźć się w Sądzie” odbędzie się 15.09.2017 r. o godz. 18:00

Wykład pt. Przychodzi pacjent do lekarza …czyli o prawie w gabinecie lekarskim” odbędzie się 8.12.2017 r. o godz. 17:30